PROJEKT UE

Piotr Juraszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Juraszek Pensjonat Tara realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności pensjonatu poprzez poszerzenie bazy noclegowej, wdrożenie dodatkowych usług turystycznych oraz rozwiązań proekologicznych ,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Zadanie będzie realizowane na terenie Pensjonatu Tara położonego w Jeleśni przy ul. Jana Kazimierza 224.

Wartość projektu wynosi 707.290,59 PLN.

Wartość dofinansowania 488.778,05 PLN.

1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWŚ. 3.2 / 2021

2. Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWŚ. 3.2 / 2021

3. Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWŚ. 3.2 / 2021

4. Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWŚ. 3.2 / 2021

5. Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWŚ. 3.2 / 2021

6. Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWŚ. 3.2 / 2021

7. Zapytanie ofertowe nr 7/RPOWŚ. 3.2 / 2021

8. Zapytanie ofertowe nr 8/RPOWŚ. 3.2 / 2021

9. Zapytanie ofertowe nr 9/RPOWŚ. 3.2 / 2021

10. Zapytanie ofertowe nr 10/RPOWŚ. 3.2 / 2021

11. Zapytanie ofertowe nr 11/RPOWŚ. 3.2 / 2021

12. Zapytanie ofertowe nr 12/RPOWŚ. 3.2 / 2021

13. Zapytanie ofertowe nr 13/RPOWŚ. 3.2 / 2021

14. Zapytanie ofertowe nr 14/RPOWŚ. 3.2 / 2021

15. Zapytanie ofertowe nr 15/RPOWŚ. 3.2 / 2021

16. Zapytanie ofertowe nr 16/RPOWŚ. 3.2 / 2021

17. Zapytanie ofertowe nr 17/RPOWŚ. 3.2 / 2021

18. Zapytanie ofertowe nr 18/RPOWŚ. 3.2 / 2021

19. Zapytanie ofertowe nr 19/RPOWŚ. 3.2 / 2021

20. Zapytanie ofertowe nr 20/RPOWŚ. 3.2 / 2021

21. Zapytanie ofertowe nr 21/RPOWŚ. 3.2 / 2021

22. Zapytanie ofertowe nr 22/RPOWŚ. 3.2 / 2021

23. Zapytanie ofertowe nr 23/RPOWŚ. 3.2 / 2021

24. Zapytanie ofertowe nr 24/RPOWŚ. 3.2 / 2021

25. Zapytanie ofertowe nr 25/RPOWŚ. 3.2 / 2021

Adres

Pensjonat TARA ** Piotr Juraszek
34-340 Jeleśnia
ul. Jana Kazimierza 224

Kontakty

tel. kom: 607-289-660
e-mail: tara@jelesnia.com.pl