PROJEKT UE

Piotr Juraszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Juraszek Pensjonat Tara realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności pensjonatu poprzez poszerzenie bazy noclegowej, wdrożenie dodatkowych usług turystycznych oraz rozwiązań proekologicznych ,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Zadanie będzie realizowane na terenie Pensjonatu Tara położonego w Jeleśni przy ul. Jana Kazimierza 224.

Adres

Pensjonat TARA ** Piotr Juraszek
34-340 Jeleśnia
ul. Jana Kazimierza 224

Kontakty

tel. kom: 607-289-660
e-mail: tara@jelesnia.com.pl